KvinneAkademiet

KvinneAkademiet ble startet i 2008 av Ingvild Forbord og Marit Clementz. Drømmen er at vårt KvinneAkademi kan være et sted der kvinner får kunnskap om den gjemte og glemte del av kvinnehistorien. 

Bli kjent med gudinner fra den gamle verden; Gudinnen Hel fra Norden, Gudinnen Inanna fra Sumer, Gudinnen Isis fra Egypt, gudinnetemplene på Malta, og få kunnskap om hvorfor og hvordan kvinners rolle i verden har endret KvinneAkademiet formidler visdom fra vår kvinnehistorie.

Kunnskapen om et mulig fredelig prehistorisk samfunn der Gudinnen var høyeste guddom og der foreningen mellom mann og kvinne var hellig, har gitt menn og kvinner tro på at en bedre verden er mulig. Gjennom å dykke dypt ned i de etablerte strukturene som påvirker våre oppfatninger av det maskuline og det feminine, håper vi å kunne omorganisere disse slik at vi kan nærme oss et partnerskapsamfunn igjen.

Siste nytt

Nettkurset Evas Epler starter opp igjen i februar 2023. Vi vil da holde webinarer for hvert Eple.

Følg med på våre Facebooksider og meld deg inn i gruppene:

KvinneAkademiet DA side

Kvinneakademiet gruppe

Viskvinnefestivalen

Viskvinnereiser